آخرین انتظار

سنگر مجازی رزمندگان جنگ نرم تحت امر امام خامنه ای(مدظله العالی)

اینجا داخل شبکه است. فضایی مجازی به وسعت عالم. اما خارج از محدوده تصورات. اینجا همان جایی است که دشمن آن را برای میدان مبارزه اش آماده و ما را بدان دعوت کرده. جنگ نرم در فضای مجازی چیزی ست که آمریکا برای اهداف صهیونیستی اش آنها را به اندازه حمله نظامی، مهم تلقی می کند.

اینجا جایی است که امام نایب امام عصر، ما را به پوشیدن لباس رزم در آن امر کرد.

اینجا خط مقدم ندارد حواست را جمع کن. اینجا جبهه ماست: مطالبه گران انقلاب اسلامی   

                                ... همسنگر داخل شو...